VENNEFORENINGEN

Fyrstasjonen driftes og vedlikeholdes i dag av venneforeningen Homborsund fyrs venner. Venneforeningen skal legge til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie av fyrstasjonens assistentbolig, ett uthus og ett naust. Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte. Venneforeningen skal også organisere de forpliktelser som er pålagt gjennom avtalen med Grimstad kommune og Kystverket.

Alle de aktiviteter og tiltak som kan bidra til å sikre og øke allmenhetens tilgang til og bruk av fyrstasjonen, ligger innenfor venneforeningens virkeområde. Har DU forslag til aktiviteter og tiltak som kan være aktuelle på fyrstasjonen? Har du lyst til å bidra? Vi trenger medlemmer og bidragsytere! Ta kontakt!