Bli vår venn!

Bli med i bevaringen av Homborsund fyrstasjon, utviklingen av en positiv kystkultur og et flott sosialt miljø - du kan på en enkel måte bli en venn du også! Nedenfor finner du vårt elektroniske innmeldingsskjema.
Vi sender ut faktura på e-post etter du har registrert deg.

Vi har 4 medlemstyper:

  • 'Enkeltmedlem' - kr. 100,-
  • 'Familie (hovedmedlem)' - kr. 100,-
  • 'Familie (husstandsmedlem)' - kr. 0,-
  • 'Sponsor / Medlem, bedrift' - kr. 1.000,-

NB! Medlemmer må registreres en og en. Medlemskap for medlemmer i husstanden er gratis. Det betinger at husstandsmedlemmene er bosatt på samme folkeregistrerte adresse. Registrer først hovedmedlemmet, deretter gå tilbake til innmeldingsskjemaet og registrer husstandsmedlemmer hver for seg etterpå.