Om venneforeningen

Homborsund fyr eies av Kystverket. Leietager er Grimstad kommune og fra 1997 til 2017 ble fyret forvaltet i et samarbeid mellom lagene Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og Idrettslaget Eidekameratene.

Det ble gjort et betydelig oppussings og oppgraderings arbeid med hensikt å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten, alt basert på frivillighet og dugnader, "Fyrstyret" administrerte også utleie som både gjorde at mange kunne oppleve fyret og skaffet penger til arbeidet.

Etterhvert ble det et behov for mer formell organisasjon og Homborsund fyrs venner så fyrlyset første gang 27. juni 2016. Konstituerende årsmøte ble avholdt 10. mars 2017.

Venneforeningen er en selvstendig forening, men er tett knyttet til de tre lagene og det er vedtektsfestet at venneforeningens styre skal bestå av to medlemmer fra hvert av lagene og to medlemmer fra venneforeningen.

Venneforeningen har en avtale med Grimstad kommune der vi ivaretar alle forpliktelser som ligger i leieavtalen mellom Kystverket og Grimstad kommune. Hovedmålet er å ivare ta fyret og gjøre det tilgjengelig for allmenheten.  

Venneforeningen står for et betydelig dugnadsarbeid og administrerer utleien av fyret. Vi har en dugnad vår og høst der det er mulig å bidra praktisk. Hyggelige og populære samlinger.

Venneforeningen har over 200 medlemmer og vil gjerne ha flere

Vi har en egen side på Facebook der vi legger ut løpende informasjon.