Om venneforeningen

Pr 04. oktober 2018 er vi blitt 226 medlemmer og vi vil gjerne ha med flere!

Fra avtalen med Kystverket kom i havn i 1997 og frem til etableringen av venneforeningen, har de tre samarbeidende lagene Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og Idrettslaget Eidekameratene utført et formidabelt stykke arbeid til det beste for Homborsund fyrstasjon. I avtalen som har foreligget mellom Grimstad kommune og det tidligere fyrstyret, forpliktet hver av de tre lagene seg til å stille med minimum 50 dugnadstimer pr år. Det har vært lagt ned et stort arbeid i opprustning av tomannsboligen, naustet og utearealene opp gjennom årene, både av det tidligere fyrstyret og gjennom dugnader der medlemmer av lagene har deltatt.

I alle år fra 1997 til 2016 har det eksistert et interimstyre som har ivaretatt ansvaret for de pålagte forpliktelser. Ingen formelt registrert organisasjon har vært etablert. Grunnet virksomhetens stadig økende omfang, bestemte Homborsund fyrstyre seg for å skrive et notat til de tre samarbeidende lagene i januar 2016. Notatet omhandlet tanker om å formalisere organisasjonen gjennom å opprette en selvstendig venneforening. Prosessen videre førte til at fyrstyret igangsatte en registreringssak mot Brønnøysundregistrene, der interimstyret ble formelt konstituert til å drive venneforeningen inntil det første konstituerende årsmøte ville finne sted våren 2017.

Venneforeningen Homborsund fyrs venner så fyrlyset første gang 27. juni 2016. Konstituerende årsmøte ble avholdt 10. mars 2017.

For å ivareta den historiske knytningen mot Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og Idrettslaget Eidekameratene, er det vedtektsfestet at venneforeningens styre skal bestå av to medlemmer fra hvert av lagene og to medlemmer fra venneforeningen.

Dersom du ønsker å finne informasjon om lagenes virke og kontaktinformasjon, kan du besøke deres hjemmesider ved å trykke på de respektive logoer under.