Om venneforeningen

Homborsund fyr eies av Kystverket. Leietager er Grimstad kommune og fra 1997 til 2017 ble fyret forvaltet i et samarbeid mellom lagene Kystlaget Terje Vigen, Eide Sognelag og Idrettslaget Eidekameratene.

Det ble gjort et betydelig oppussings og oppgraderings arbeid med hensikt å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten, alt basert på frivillighet og dugnader, "Fyrstyret" administrerte også utleie som både gjorde at mange kunne oppleve fyret og skaffet penger til arbeidet.

Etterhvert ble det et behov for mer formell organisasjon og Homborsund fyrs venner så fyrlyset første gang 27. juni 2016. Konstituerende årsmøte ble avholdt 10. mars 2017.

Venneforeningen er en selvstendig forening, men er tett knyttet til de tre lagene og det er vedtektsfestet at venneforeningens styre skal bestå av to medlemmer fra hvert av lagene og to medlemmer fra venneforeningen.

Venneforeningen har en avtale med Grimstad kommune der vi ivaretar alle forpliktelser som ligger i leieavtalen mellom Kystverket og Grimstad kommune. Hovedmålet er å ivare ta fyret og gjøre det tilgjengelig for allmenheten.  

Venneforeningen står for et betydelig dugnadsarbeid og administrerer utleien av fyret. Vi har en dugnad vår og høst der det er mulig å bidra praktisk. Hyggelige og populære samlinger.

Venneforeningen har over 200 medlemmer og vil gjerne ha flere
Medlemmene er viktige for oss. De gir tyngde i samtaler med eksterne parter, de er kan involvere seg konkret i arbeidet om de ønske, de bidrar betydelig økonomisk og er inspirerende for de som engasjerer sek praktisk. Kontingenten er kun kr. 100 for en hel husstand. 

Vi har en egen side på Facebook der vi legger ut løpende informasjon. 
Du kan også støtte oss med Grasrotanndelen.

Styret

Ole Severin BJellerås, leder, 412 08 920
Bjørn Kristian, sekretær, 481 15 272
Roar Ousland, kasserer, 414 12 134
Jan Olav Vik, 911 88 416
Tore Lillemo, 994 68 846
Per Ivar Byklum, 905 07 092
Elisabeth Engsvik-From, 952 22 567
Margrethe Voreland, 913 75 871