KYSTLED

KYSTLED er et samarbeidsforum mellom Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Norsk Fyrhistorisk Forening og Friluftsrådenes Landsforbund. Venneforeningen er medlem av samarbeidsforumet gjennom Norsk Fyrhistorisk Forening, og slik er Homborsund fyrstasjon blant tilbudene i KYSTLED SØR - et unikt tilbud for deg som søker friluftsaktivitet og opplevelser langs kysten.

Kystleden gir deg muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte - med enkel overnatting. Formålet med kystleden er å formidle kystkultur og gi gode opplevelser med natur og friluftsliv. Om du er alene eller sammen med andre. Kystleden er åpen for allmenheten. Alle kan ferdes langs kystledene etter reglene i friluftsloven, og ferdsel skjer på eget ansvar. Overnatting må normalt forhåndsbestilles og fås for en svært rimelig penge.

KYSTLED består av rundt 90 overnattingssteder, hvorav de fleste er i kulturhistoriske bygninger som fyr, naust, sjøbuer og liknende. Ønsket er å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk. Hvert sted forteller en spennende historie om tidligere tiders levd liv ved kysten. På flere av stedene kan man leie enkle båter/kanoer. Unn deg noen dager med frisk sjøluft, bading, fisking, roing og fine turer i et unikt marint miljø.

Tilbudet ved Homborsund fyrstasjon innen KYSTLED-samarbeidet er under utvikling til det beste for alle våre gjester.