GRASROTANDELEN

over Venneforeningen har over 30 bidragsytere gjennom Grasrotandelen. Dette genererte i 2018 ca 15 000 kr. Vi ønsker alle velkomne som Grasrotgivere. Vårt organisasjosnummer er 917 587 159. Det hender linken under ikke virker.