GRASROTANDELEN

Venneforeningen har over 30 bidragsytere gjennom Grasrotandelen. Dette genererte årlig ca. kr. 16.000. Dette er et svært betydelig bidrag til foereningens økonomi og vi ønsker alle velkomne som Grasrotgivere.