VELKOMMEN TIL OSS!

Velkommen til Homborsund fyrstasjon og venneforeningen Homborsund fyrs venner. 

Etter en uvanlig sommersesong, der få, men svært fornøyde gjester har fått leie fyret, ser vi frem mot høst- og vintersesongen. Det vil være anledning til å leie fyret på tilnærmet vanlig måte.
Homborsund fyr er å regne som et offentlig sted. For alle leietagere må det derfor være en  ansvarlig arrangør som er ansvarlig for at gjeldende bestemmelser for smittevern blir overholdt. Detaljer for dette finner man på Helsedirektoratets hjemmeside:

Du finner mer om booking og vilkår for overnatting og utleie i menyen. Finner du ikke det du søker etter, så er du velkommen til å spørre! 

HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

HOMBORSUND FYRS VENNER

NB:  Grunnet en teknisk feil ligger menyen for Venneforeningen nederst i Overnatting&Utleie.

Tomansboligen, uthuset og en av sjøbodene forvaltes i dag av Homborsund fyrs venner. Formålet er å bidra til at Homborsund fyrstasjon bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Venneforeningen legger til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie og drive vedlikehold og oppgraderinger for å bevare og utvide tilbudet.

Vil du være med å støtte oss: meld deg inn her. Kun kr. 100 pr år, inkl. husstandsmedlemmer.

Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte.