HOMBORSUND FYRSTASJON

Velkommen til Homborsund fyrstasjon og Homborsund fyrs venner. 

Du kan bo på Homborsund fyr!

I sommersessongen, for 2021: 28/6-22/8, er det vertskap på fyret og vanligvis åpent og plass til alle, turisthyttemodellen.  Vi kan p.g.a smittesituasjonen ikke gjøre det i år. Det leies ut til en kohort, inntil 10 personer for inntil tre overnattinger. Minimumspris kr. 800 pr døgn, forhåndsbetaling. Bestilling via Bookingsiden.

Resten av året kan man leie "hele fyret" for seg selv. Kjærlighets/familieferie, team-building, alenetid, bursdagsfeiring - Homborsund fyr er alltid ideelt

Du finner mer om utleie her. Finner du ikke det du søker etter, så er du velkommen til å spørre! 

Følg oss gjerne på Facebook,
 

HOMBORSUND FYRS VENNER

Tomansboligen, uthuset og en av sjøbodene forvaltes i dag av Homborsund fyrs venner. Formålet er å bidra til at Homborsund fyrstasjon bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Venneforeningen legger til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie og driver vedlikehold og oppgraderinger for å bevare og utvide tilbudet.
 

BLI FYRVENN, vær med å støtte oss. Kun kr. 100 pr år, inkl. husstandsmedlemmer.

Kjøp våre fine T-skjorter

Vi er med i Grasrotandelen og tar gjerne imot din støtte der.
 

HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.

Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte.