Styret

Det sittende styret ble valgt ved Årsmøtet 2019 og består av styre-/og nestleder, kasserer, 5 styre- og 4 varamedlemmer.

Det utnevnes to styrerepresentanter til styret i venneforeningen ved årsmøtene hos hver av lagene Kystlaget Terje Vigen, Eide sognelag og I.L. Eidekameratene.

De utnevnte og valgte styre-deltakere er for tiden:

Jan Arild Vassbotn

Jan Arild Vassbotn

Tilhørighet Eide sognelag

Stilling Styreleder

Funksjon Styreleder og bookingansvarlig

Telefon (+47) 994 76 760

E-post styreleder@homborsundfyr.no

Bjørn Kristian Pedersen

Bjørn Kristian Pedersen

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stiling Sekretær

Funksjon

Telefon 481 15 272

E-post kontakt@homborsundfyr.no

Roar Ousland

Roar Ousland

Tilhørighet Kystlaget Terje Vigen

Stilling Kasserer, nestleder

Funksjon

Tlf (+47) 414 12 134

E-post nestleder@homborsundfyr.no

Jan Olav Vik

Jan Olav Vik

Tilhørighet I.L. Eidekameratene

Stilling Styremedlem

Funksjon Båtansvarlig

Tlf (+47) 911 88 416

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Tore Lillemo

Tore Lillemo

Tilhørighet Kystlaget Terje Vigen

Stilling Styremedlem

Tlf (+47) 994 68 846

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Ole Severin Bjellerås

Ole Severin Bjellerås

Tilhørighet Eide sognelag

Stilling Styremedlem

Telefon (+47) 412 08 920

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Grete Grosvold

Grete Grosvold

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stilling Varamedlem

Tlf (+47) 920 12 032

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Elisabeth Engsvik From

Elisabeth Engsvik From

Tilhørighet I.L. Eidekameratene

Stilling Styremedlem

Tlf (+47) 952 22 567

E-post varamedlem@homborsundfyr.no

Per Ivar Byklum

Per Ivar Byklum

Tilhørighet Homborsund fyrs venner

Stilling Styremedlem

Tlf (+47) 905 07 092

E-post styremedlem@homborsundfyr.no

Steinar Andersen

Steinar Andersen

Tilhørighet Kystlaget Terje Vigen

Stilling Varamedlem

Telefon (+47) 984 54 701

E-post varamedlem@homborsundfyr.no

Monika Thorsen Meijer

Monika Thorsen Meijer

Tilhørighet I. L. Eidekameratene

Stilling Varamedlem

Telefon (+47) 901 47 736

E-post varamedlem@homborsundfyr.no

Odd Jarle Korsvik

Odd Jarle Korsvik

Tilhørighet Eide sognelag

Stilling Varamedlem

Telefon (+47) 901 08 824

E-post varamedlem@homborsundfyr.no

Atti Wåga

Atti Wåga

Tilhørighet Eide sognelag

Stilling Medlem, venneforeningen

Funksjon Inventaransvarlig

Tlf (+47) 478 49 667

E-post inventar@homborsundfyr.no