St. Hans-feiring 2018

Venneforeningen inviterer nåværende og fremtidige fyr-venner og medlemmer til en hyggelig St. Hans-feiring på fyrstasjonen. Velkommen!