Prosjekt 01 - Flytebrygge

Prosjektansvarlig: Kystlaget Terje Vigen.
Prosjekt avsluttet: 01. juni 2017.

Det har lenge vært et ønske om å bedre bryggeforholdene ved Homborsund fyrstasjon. Kystlaget Terje Vigen igangsatte et prosjekt for å øke bryggekapasiteten, og dette gav etterhvert resultater. Det ble besluttet at ei ny flytebrygge skulle bli anlagt ved fyrstasjonen i månedsskiftet mai-juni 2017. Med denne brygga kan blant annet kystlagets 'Østerøy' og skonnerten 'Solrik' legge til her ute!

Det har vært arbeidet aktivt og intenst for å få til bryggeutvidelsen. Sparebanken Sør bevilget i 2016 den nette sum av kr. 50.000,- til prosjektet. Dette, sammen med velvilje fra grunneierne, gjorde det mulig å gå i gang med anskaffelsen og anleggingen av brygga. Det ble anskaffet ei 12 meter lang flytebrygge og en leider. Kystlaget ankom 18. mai fyrstasjonen med flytebrygga på slep etter Østerøy, og den ble liggende et par uker på reden i påvente av nye moringer.

Flytebrygga ble som planlagt montert onsdag 31. mai og torsdag 01. juni av Kjell Gilje AS. Det ble lagt ut flere lodd i sjøen og montert festeanordninger på land, før flytebrygga ble anlagt på utsiden av den ytterste bølgebryteren.

Flytebrygga innleder en ny æra når det gjelder tilgjengelighet og bryggekapasitet ved Homborsund fyrstasjon, og venneforeningen ser frem til de nye mulighetene den gir. Dette vil være bra for alle fyrvenner, og vil forenkle besøk av både mindre og større båter. Venneforeningen ønsker alle velkommen til å benytte bryggefasilitetene, men det presiseres at kystlagets Østerøy og skonnerten Solrik har forrang til å benytte flytebrygga.