FAKTURAINFORMASJON

Vårt organisasjonsnummer er: NO 917 587 159 (Trykk for info fra Brønnøysundregistrene).

Homborsund fyrs venner er registrert i Elma-registeret og både distribuerer ut og mottar EHF-faktura.

For fakturering av registrerte virksomheter og organisasjoner sender vi som standard faktura i EHF-format.

For fakturering av privatkunder sender vi som standard nedlastbar faktura i en link på e-post (PDF-format).

For alle faktura utstedt fra Homborsund fyrs venner gjelder standard betalingsbetingelser 14 dager. For forhåndsbookinger i vertskaps-ukene er vilkår for betaling senest 14 dager før ankomst. Ved booking senest 14 dager før ankomst, gjelder betaling med forfall siste virkedag innen ankomst.

Der kommune/stat skal faktures for oppholdet, gjelder standard betalingsbetingeler 30 dager iht enhetens gjeldende bestillingsrutiner. I bookingen må det opplyses om bestillers ressurs-, bestillings- / ordrenummer.

Faktura fra våre leverandører skal primært sendes til oss som EHF-faktura. Faktura som sendes pr post/e-post som pdf-vedlegg, vil bli returnert sammen med en anmodning om at faktura sendes ut i EHF-format.