Videogalleri

Her vil vi publisere forskjellige videoer om, fra og rundt fyrlivet.

"Homborsund fyrstasjon - et blikk gjennom linsa"

"Hekla stålstrenga - Har du fyr?"

"SS Solrik - Glimt fra Homborsund fyr"

"17. mai 2014 - Feiring på fyret"

"Dugnad ved fyret, våren 2013"