HISTORIE

Med historie-sidene ønsker vi å formidle informasjon om dagens driftssituasjon i fyr-Norge og ved Homborsund fyr. Vi ønsker også å ta deg med på en fyrhistorisk reise som gir deg innblikk i fyrdrift rundt om i verden og Norge fra den spede begynnelse. Videre vil vi gi deg innsikt i vår egen kulturhistorie ved å formidle vår kunnskap om Grimstad som sjøfartsby og hvilken betydning denne har fått for både lokal og nasjonal kulturhistorie.

Ha en fornøyelig lesning!