FYRENES OPPRINNELSE OG TIDLIGE HISTORIE

Et fyr er et 'sjømerke' med lys til hjelp for navigering på havet. Fyrene sender ut lys fra et system av lamper og linser, og er en del av et avansert syste av sjømerker på kysten. Internasjonale systemer gjør at sjøgående fartøyer finner fram, ved at de går inn i sektoren til et nytt fyr når de går ut av sektoren fra et annet.

Fyrlys har vært brukt helt fra oldtiden, men det har ikke vært mulig å tidfeste eller stedfeste bygging av fyr før det berømte Faros, som ble bygd i årene 299–280 f.Kr. Dette byggverket, som betegnes som et av verdens syv underverk, lå ved innløpet til Alexandria i Egypt. En stor del av tårnet stod i sin opprinnelige form så sent som ca. år 1200, da det ble ødelagt av et jordskjelv.

Romerne bygde et relativt stort antall fyr. Et fyr som man mener var oppført av fønikerne eller romerne, er det berømte Coruña fyr (Herkulestårnet), nær Ferrol på nordvestkysten av Spania. Med Romerrikets forfall forsvant også det system av fyrlys som var bygd ut. Først i begynnelsen av 1300-tallet ble det igjen bygd fyr på noen av de mest utsatte stedene.

Frem til reformasjonen på 1500-tallet var drift av fyr først og fremst en religiøs barmhjertighetsgjerning, og fyrene ble ettersett og vedlikeholdt av eremitter og munker. På 1500-tallet økte utbyggingen av fyr i Europa. Med tiltagende sjøfart fant private personer og organisasjoner at det var god forretning å opprette fyrlys mot rett til å kreve avgift av de fartøyer som nyttet farvannet. På grunn av det økende antall fyrlys på 1600- og 1700-tallet, og økende forståelse for fyrbelysningens betydning for sikkerheten til sjøs, ble etter hvert fyrvesenet organisert som en offentlig institusjon.

De tidligste fyrene var såkalte 'bålfyr'.

*Denne siden er ufullstendig og under utvikling.*