Bli vår venn!

Bli med i bevaringen av Homborsund fyrstasjon, utviklingen av en positiv kystkultur og et flott sosialt miljø - du kan på en enkel måte bli en venn du også! Nedenfor finner du vårt elektroniske innmeldingsskjema.

Medlemsregisteret driftes av Styreweb og når du skriver inn dine personlige opplysninger, lagres disse automatisk i medlemsregisteret. Alle felter i skjemaet er obligatoriske. Fødselsdato og kjønn ønsker vi registrert for å få en god medlems-statistikk fordelt på alder og kjønn.

Vi sender ut faktura på e-post etter du har registrert deg.

Vi har 4 medlemstyper:

  • 'Enkeltmedlem' - kr. 100,-
  • 'Familie (hovedmedlem)' - kr. 100,-
  • 'Familie (husstandsmedlem)' - kr. 0,-
  • 'Sponsor / Medlem, bedrift' - kr. 1.000,-
  • NB! Medlemmer må registreres en og en. Medlemskap for medlemmer i husstanden er gratis. Det betinger at husstandsmedlemmene er bosatt på samme folkeregistrerte adresse. Registrer først hovedmedlemmet, deretter gå tilbake til innmeldingsskjemaet og registrer husstandsmedlemmer hver for seg etterpå.