Prosjekt 02 - Førstehjelpsstasjon

Prosjekt 'Førstehjelpsstasjon ved Homborsund fyrstasjon' er iverksatt som en følge av at venneforeningen ønsker å ha fokus på HMS, gjennom å sikre tryggheten på sjøen for sjøfarende og ved fyrstasjonen for våre leietakere, overnattingsgjester og foreningens medlemmer.

Målsetningen med prosjektet er å etablere en lokal førstehjelpsstasjon som lokaliseres på en strategisk plass ved fyrstasjonen. Førstehjelpsstasjonen skal inneholde båreutstyr, ulltepper, utstyr for å kunne utføre grunnleggende førstehjelp, enkel sårbehandling og behandling av mindre brannskader og øyeskader. Det skal også være tilstede akuttmedisinsk utstyr som halvautomatisk hjertestarter for livreddende førsteinnsats ved hjertestans.


Prosjektbeskrivelse

Ved å trykke på PDF-ikonet kan du lese prosjektbeskrivelsen for 'prosjekt 02: førstehjelpsstasjon ved Homborsund fyrstasjon'.

 

Prosjektoppstart: 18.04.2017.

Planlagt prosjektavslutning: 23.06.2018.

Videre på denne siden vil påfølgende dokumenter bli lagt ut fortløpende, inntil prosjektavslutning og sluttrapporten foreligger.

 


Statusrapporter

Ved å trykke på PDF-ikonet kan du se 'status quo' gjennom utarbeidede statusrapporter.

Prosjektoppdatering: 20.04.2017.