UA-108782417-1

Årsmelding 2016

FYRSTYRET

Fyrstyret i 2016 har hatt følgende medlemmer:

  • Jan Arild Vassbotn (leder)
  • Peter Stanton (kasserer)
  • Jan Olav Vik
  • Inger Marit Lovisenro
  • Atti Wåga
  • Roar Ousland
  • Ove Bach (kontaktperson, Grimstad kommune)

DUGNADER

46 personer har velvillig stilt opp på vår og høstdugnadene i 2016, og fyrstyret noterer da gledelig 276 frivillige timer (46x6 timer) - godt innenfor våre forpliktelser til Kystverket som er 150 timer i året. Den frivillige innsatsen gjenspeiler seg i godt vedlikeholdte og ryddige bygninger og fine tilbakemeldinger fra leietakere.

Dugnader for 2017 er planlagt slik:

Vårdugnad lørdag 13. Mai, høstdugnad lørdag 9. September.

UTLEIE

Utleiedøgn for hele året var 701. Det er en nedgang fra 821 i 2015. En ustabil sommersesong og endel værmessige avbestillinger resten av året er vel årsaken her.

ØKONOMI

Aktiva 31.12.2015 var kr. 121.065,-. Aktiva 20.01.2017 var kr. 176.162,-.

VANN OG AVLØP

Kystverket hadde den 10.02.2016 et ønske om tilkopling av vann og avløp til Homborsund fyr. Dette ble lagt frem i et møte med Grimstad kommune ved Ove Bach og Ole Johnny Andreassen, og Gilje Byggrådgivning AS. Ved direkte henvendelse på telefon fra oss i fyrstyret angående videre saksgang, blir det dessverre opplyst at vann og avløpssaken er utsatt på ubestemt tid. Vi har heller ikke noe skriftlig dokumentasjon på årsak eller videre plan.

HANDLINGSPLAN

Fyrstyret har laget en handlingsplan for den nye venneforeningen 'Homborsund fyrs venner'. Den er lagt ut på hjemmesiden www.homborsundfyr.com.

NY DRIFTSORGANISASJON

Homborsund fyrs venner ble i 2016 registrert i Brønnøysundregistrene som ”Homborsund fyrs venner”, med organisasjonsnummer NO 917 587 159.Det ble etablert ny bedriftskonto i DnB Grimstad og VIPPS betalingssystem, samt at venneforeningen ble etablert som grasrotmottaker.

For Homborsund fyrstyre,

Jan Arild Vassbotn, 10.02.2017