VELKOMMEN TIL OSS!

Alt om overnatting og utleie er samlet her: overnatting & utleie. Vår kalender finner du her: aktivitets- og utleiekalender.

Dette er Homborsund fyr og venneforeningens nye hjemmeside. Ved visning av enkelte sider på mobil enhet (telefon), må du vende denne sidelengs for å få en optimal visning.

Forsiden gir deg informasjon om Homborsund fyrstasjon, om venneforeningen som i dag står bak driften, om samarbeidsforumet KYSTLED og informasjon om hvordan du kan kontakte oss nederst på siden. I hovedmenyen finner du informasjon om overnatting & utleie og fem menypunkter hvor det ligger en undermeny med mye god informasjon.

Vi ønsker at all informasjon du søker etter om Homborsund fyrstasjon skal finnes her. Hvis ikke du finner det du søker etter, så spør oss!

HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.


"Jeg forstår nå mer enn det mitt øye viser
Vi må finne veien til det gode
Da mener jeg det gode liv for alle
Og ikke bare for oss selv og våre liv"
- Jan Arild Vassbotn, fra "Bataljen i Homborsund'

HOMBORSUND FYRS VENNER

Venneforeningen består pr 12.05.2017 av 69 medlemmer, og vi ønsker å bli mange flere! Har du lyst til å bli en venn av Homborsund fyr?


Fyrstasjonen driftes og vedlikeholdes i dag av venneforeningen Homborsund fyrs venner. Venneforeningen skal legge til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie av fyrstasjonens assistentbolig, ett uthus og ett naust. Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte. Venneforeningen skal også organisere de forpliktelser som er pålagt gjennom avtalen med Grimstad kommune og Kystverket.

I 2016 var det hele 701 gjestedøgn / overnattinger ved fyret! Vil DU overnatte i et marint miljø på en holme, ved et ekte fyr, alene eller sammen med andre? Er dere en gruppe, et team eller en bedrift som har ønske om et annerledes møtelokale eller en arena for teambuilding? Ta kontakt!

Alle de aktiviteter og tiltak som kan bidra til å sikre og øke allmenhetens tilgang til og bruk av fyrstasjonen, ligger innenfor venneforeningens virkeområde. Har DU forslag til aktiviteter og tiltak som kan være aktuelle på fyrstasjonen? Har du lyst til å bidra? Vi trenger flere støttespillere og bidragsytere! Ta kontakt!


KYSTLED

Homborsund fyrstasjon er blant destinasjonene i KYSTLED SØR. Du kan lese mer om samarbeidsforumet ved å trykke her.

KONTAKTINFORMASJON

Jan Arild Vassbotn

Styreleder og bookingansvarlig

Forretningsadresse:

Homborsund fyrs venner
c/o Jan Arild Vassbotn
Espevigveien 95
4888 HOMBORSUND

Organisasjonsnummer:
NO917587159For booking av overnatting/utleie:

booking@homborsundfyr.no

For ordinære henvendelser:


For henvendelser om faktura og økonomi:

regnskap@homborsundfyr.no

For henvendelser om medlemskap:

sekretar@homborsundfyr.no