Forside


VELKOMMEN TIL OSS!

Velkommen til Homborsund fyrstasjon og venneforeningen Homborsund fyrs venner. Du finner alt om booking og vilkår for overnatting og utleie i menyen. Finner du ikke det du søker etter, så er du velkommen til å spørre!


HOMBORSUND FYRSTASJON

Homborsund fyrstasjon er et kystfyr og ligger på øya Store Grønningen ved innseilingen til Homborsund utenfor Grimstad. Bygningene ligger samlet oppe på holmen med en delvis innegjerdet gårdsplass mellom husene, og er et dominerende element i kystleden. Fyret har høy grad av opprinnelighet, og er en god representant for et større betonganlegg som var vanlig ved bygging av nye fyr i 1870-årene. Sundet er sommerstid meget trafikkert, og fyrstasjonen har stor opplevelsesverdi som del av miljøet der.


"Jeg forstår nå mer enn det mitt øye viser
Vi må finne veien til det gode
Da mener jeg det gode liv for alle
Og ikke bare for oss selv og våre liv"
- Jan Arild Vassbotn, fra 'Bataljen i Homborsund'


OVERNATTING & UTLEIE

I 2018 var det hele 859 gjestedøgn / overnattinger ved fyret! Vil DU overnatte i et marint miljø på en holme, ved et ekte fyr, alene eller sammen med andre? Er dere en gruppe, et team eller en bedrift som har ønske om et annerledes møtelokale eller en arena for teambuilding? Les om våre bookingrutiner og -vilkår i menyen.

 

HOMBORSUND FYRS VENNER

Fyrstasjonen forvaltes i dag av venneforeningen Homborsund fyrs venner. Formålet er å bidra til at Homborsund fyrstasjon bevares som en levende del av kystkulturen, med vekt på å gjøre fyret tilgjengelig for allmenheten.

Venneforeningen legger til rette for allmenhetens bruk gjennom å administrere utleie av fyrstasjonens assistentbolig, ett uthus og ett naust. Kystverket disponerer selv fyrvokterboligen, ett uthus og ett naust som feriebolig for sine ansatte. Venneforeningen organiserer også forpliktelser pålagt gjennom en forvaltningsavtale med Grimstad kommune.